NaapTech Co.,Ltd
ก่อตั้งปี 2547 โดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน IT
โดยได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2546 ก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียน
เป็นบริษัทจำกัดจนกระทั่งปัจจุบัน
FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
  Graphic Art & Graphic Design
   
 
  หลักสูตร นี้จะสอนให้ท่านใช้งาน ตกแต่งภาพ Adobe Photoshop เพื่อใช้ตกแต่งภาพ แก้ไขจัดวาง สอนตั้งแต่เริ่มต้นการวาง รูปแบบหน้าตา โครงสร้างของภาพ และสอนถึงเบื้องต้น และเบื้องลึกของศิลป ให้ท่านสามาถเข้าใจและนำไปใช้ ที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ ตกแต่งภาพ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบของงานออกแบบ ( Composition ), การจัดรูปแบบของตัวอักษร ( Typo Graphic)
   
 
  สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่านเพราะเราเริ่มจากเบื้องต้นที่สุด
   
 
  Photoshop CS 4
   
 
 


อ.นพฤทธิ์ ลีลาดุษฏีเลิศ
อาจารย์ ประจำหลักสูตร
Graphic Art and Graphic Design

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?
ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Computer Arts & Graphic Design จะสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่อยู่ในสำนักพิมพ์จัดทำหนังสือ หรือ นิตยสาร งานวารสารและจุลสารซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภายในองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารก็สามารถทำได้ ดังนั้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายด้านอาชีพที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ ด้านการสร้าง Web site, ด้าน Animation จะเป็น 2D หรือ 3D หรือแม้กระทั่งด้านกราฟิกขั้นสูงต่อไป ฐานเงินเดือนสำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน Start ที่ 12,000 บาท สำหรับผู้มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว 1-2 ปี จะอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไป
   
 
  • ผู้จบหลักสูตรได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานออกแบบ ภาพตกแต่งแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

• ผู้จบหลักสูตรสามารถออกแบบงาน Graphic และ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปประกอบวิชาชพีได้ในอนาคต

• ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือไม่เข้าใจสามารถเข้ามาสอบถามอาจาร์ยได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,500 บาท
รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิพิเศษเฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 1,800 บาท
รวมเอกสารประกอบการอบรม

การชำระเงิน :
1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญช ีบริษัท แนปเทค จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา ท่าเรือสาธุประดิษฐ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 048-2-19823-8
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-295-3256)
หรือสแกนส่งเมล์ที่ sales@thaidreamhost.com

 
 

ทำเว็บไซต์เบื้องต้น - Photoshop เบื้องต้น -

 

ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO สอนทำ Adwords บริษัท ออกแบบเว็บไซต์ สอน คอมพิวเตอร์

- หางาน - Colocation - Dell Notebook - Dell Server - ออกแบบเว็บไซต์ - รับทำเว็บไซต์

 
   

ทำเว็บไซต์เบื้องต้น - Photoshop เบื้องต้น -

 

ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO สอนทำ Adwords บริษัท ออกแบบเว็บไซต์ สอน คอมพิวเตอร์

- หางาน - Colocation - Dell Notebook - Dell Server - ออกแบบเว็บไซต์ - รับทำเว็บไซต์