Let's Get in Touch

Hosting เก็บค่าใช้บริการค่อนข้างต่ำจะมีประสิทธิภาพดีเหมือน host อื่นๆหรือไม

เรามี Server ความเร็วสูงมาก ตั้งที่ กสท แต่ การที่ เรา มีราคาค่า บริการที่ ต่ำไม่ได้ แสดงว่า จะไม่มี ประสิทธิภาพนะครับ ซึ่ง spec ของเซิฟเวอร์เรานั้น สามารถ รองรับ เวป ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับ ส่วนตัว จนถึงระดับ
องค์กร ทีใหญ่ๆ ได้อย่างสบาย อีกทั้งความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าโฮสอื่นๆ เลย เราจึงกล้ายืนยันได้ว่าโฮส ของเรามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโฮสอื่นๆ ในระดับเดียวกันครับ

มั่นใจได้อย่างไรเมื่อชำระค่าบริการไปแล้วจะสามารถใช้บริการได้จริง

เหตุผลที่ทางเราต้องรอหลักฐานการชำระเงินก่อนจึงจะเปิดบริการให้นั้น เพราะว่าหากทางเราจดทะเบียนโดเมน
ให้กับท่านก่อน แล้วหากท่านต้องการยกเลิกการให้บริการก่อนที่จะชำระเงิน ทางเรา ต้องรับภาระที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียน โดเมนให้กับท่าน แต่ถ้าหากท่านต้องการใช้งานก่อนท่านสามารถโทรมาติดต่อกับทางเราได้ ซึ่งเราจะเปิด host ให้กับท่าน
ใช้งานได้ทันที แต่จะไม่สามารถเรียกผ่านชื่อโดเมนที่ท่านสมัครมาได้ ซึ่งจะสามารถเรียกดูได้ผ่านทาง ip address แทน หากภายใน 7 วัน หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินตามวิธีการชำระเงินมาให้เรา ทางเรา
จึงจะจดทะเบียนโดเมนให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับความมั่นใจว่าเราจะเปิดให้ใช้บริการได้จริงรึเปล่านั้น

หากมีปัญหาจะติดต่อได้หรือไม่

หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ทุกเวลาครับ ซึ่้งถ้าจะให้เร็วที่สุดคงต้องโทรมาครับแล้วทางเราจะรีบดำเนินการให้
ทันที แต่ถ้าหากไม่สะดวกหรือไม่เร่งรีบ ก็สามารถติดต่อด้วยวิธีอื่นได้ครับ ทั้ง msn และ emailaddress หรือโพสได้
ที่หน้า ดูแลลูกค้่าครับ ในนั้นจะมีวิธีการติดต่อทางเราไว้ครับ

ความเร็วในการใช้งาน

เราได้เลือกใช้เครื่อง Server คุณภาพสูง ประกอบด้วย P4 2.8 GHz - Ram 1024MB ( 1GB ) - HDD 80 GB ซึ่งเชื่อต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ ISSP ( หรือที่รู้จักกันในนาม E-go net) ความเร็วสูงสุดในประเทศ
4 Gb

เว็บโฮสติ้ง Support อะไรบ้าง

Server ของเราเป็น RedHat 7.3 รองรับการทำงานของ PHP/MySQL/Perl/CGI + PHPMyAdmin ไม่จำกัดจำนวนอีเมล์ (POP3 + Webbase Email ) , ไม่จำกัดจำนวนชื่อย่อย( yourdomain.com/~sub ) และอื่นๆ ( รายละเอียด PHP )

หากต้องการเพิ่มเนื้อที่ในการทำเว็บ หรืออื่นๆ

กรณีการใช้เนื้อที่ หรือปริมาณการถ่ายโอนข้อมูลเกินกำหนด คิดค่าบริการตามอัตรา( ต่อครั้ง ) ดังนี้
* 50 Mb เืดือนละ 50 บาท
* 1 Gb เดือนละ 100 บาท

เมื่อจดโดเมนแล้วโดเมนเป็นชื่อของท่านรึเปล่า

เมื่อจดโดเมนกับทางเราแล้วชื่อเจ้าของโดเมนจะเป็นชื่อของท่านที่ใช้ในการสมัครเข้ามา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
โดยการเช็คโดเมนที่หน้าแรกแล้วโปรแกรมจะแจ้งว่าโดเมนได้จดไปแล้ว จากนั้นคลิกดูในส่วนของรายละเอียดก็จะมีชื่อของ
ท่านปรากฎอยู่ครับ

การใช้งานอีเมล์

การใช้งานอีเมล์สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ POP3 หรือแบบ Webbase Email โดยการใช้งานแบบ POP3 ให้ท่านกำหนด mail server = mail.yourdomain.com และกำหนด user = user@yourdomain.com, Password ตามที่กำหนดไว้... ( Webmail : http://webmail.yourdomain.com/ )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ?

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ กรุณาติดต่อฝ่าย Support หรือ
สายด่วน คุณ อรรถชัย 093-269-2999 อีเมล์ sales@thaidreamhost.com

จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีภายในกี่วันหลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว ?

หลังจาก THNIC จดทะเบียนโดเมนเนม หรือต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว thaidreamhost จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปตามที่อยู่ของ Billing Contact ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
หมายเหตุ กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจะถูกส่งออก หลังจาก thaidreamhost ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหาย จะต้องทำอย่างไร ?

กรณีที่ท่านไม่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และทางthaidreamhost ไม่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีตีกลับ ทาง Thaidreamhost จะดำเนินการออกใบแทนให้กับท่าน แต่ถ้าต้องการให้ออกใบเสร็จใหม่ และขอแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วย ท่านจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
ใบแจ้งความที่ระบุรายละเอียด วันที่ชำระเงิน ยอดเงิน และชื่อโดเมน หลักฐานการชำระเงิน จดหมายจากทางหน่วยงานแจ้งรายละเอียดการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีใหม่ โดยระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้จัดเจน แฟกซ์เอกสารดังกล่าวมาที่ 02-1086808