ขอขอบคุณ เวบโฮสติ้งคุณภาพ ThaiDreamHost.com

เวบโฮสติ้ง thaidreamhost

วิธีการใช้งานโปรแกรม FileZilla

1. หลังจากติดตั้งโปรแกรม FileZilla เรียบร้อยแล้วท่านจะพบว่ามี Icon FileZilla อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ทำการ Double Click บน Icon นี้เพิ่มเริ่มต้นโปรแกรม2. โปรแกรม FileZilla จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาดังภาพนี้3. บริเวณด้านบนของหน้าต่างจะมีช่องให้กรอกข้อมูลสำคัญ 4 ช่องได้แก่
  1. ช่อง Address ให้พิมพ์ ftp.yourdomain.com (เปลี่ยน yourdomain.com เป็นชื่อโดเมนเนมของท่าน)
  2. ช่อง User ให้พิมพ์ yourdomain.com (เปลี่ยน yourdomain.com เป็นชื่อโดเมนเนมของท่าน)
  3. ช่อง Password ให้พิมพ์รหัสผ่าน ที่ท่านได้รับตอนสมัครใช้บริการ
  4. ช่อง Port ให้พิมพ์ 21 (Port 21 เป็น Port สำหรับใช้ในการ FTP หากท่านใช้เครื่องที่ทำงาน กรุณาตรวจสอบกับ Admin ที่บริษัทของท่านด้วยว่าได้เปิด Port 21 ไว้หรือไม่ เพราะหาก Port 21 ถูกปิดไว้ จะไม่สามารถ FTP ได้
4. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Quick Connect จะพบว่าข้อมูลในหน้าต่างด้านขวามือ (Remote Site) เปลี่ยนไปดังนี้5. คำอธิบายเพิ่มเติม
  1. พื้นที่บริเวณ หมายเลข 1 จะแสดงรายชื่อ Folder หลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (Local Site)
  2. พื้นที่บริเวณ หมายเลข 2 จะแสดงรายชื่อ Folder ย่อยและไฟล์ที่อยู่ใน Folder ย่อยนั้นๆ
  3. พื้นที่บริเวณ หมายเลข 3 จะแสดงรายชื่อ Folder ต่างๆ บน Server (Remote Site) โปรดสังเกตุจะพบว่ามี Folder ชื่อ www ซึ่งเป็น Root Folder (Folder หลัก) ของเว็บไซต์ของท่าน6. ให้ Double Click เข้าไปใน Folder www เพื่อทำการ Upload ไฟล์ (ท่านจะต้อง Upload ไว้ใน Folder www เท่านั้น!) เมื่อเข้าไปใน Floder www แล้ว ครั้งแรก ท่านจะพบว่ามีไฟล์ mxindex.html อยู่เพียงไฟล์เดียว(ภาพตัวอย่างที่นำมาแสดง ได้มีการ Upload ไฟล์ขึ้นไปไว้แล้ว)
7. เริ่มทำการ Upload ไฟล์ โดย ลาก (drag) ไฟล์ที่ต้องการจากหน้าต่างด้านซ้าย (Local Site) ไปวาง (drop) ไว้ในหน้าต่างทางด้านขาว (Remote Site) โปรดสังเกตุบริเวณแถบสีเหลือง จะแสดงสถานะการทำงานให้ท่านทราบด้วย
8. หลังจากการ Upload ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Disconnect เพื่อจบการทำงาน (เพื่อความปลอดภัย กรุณา Disconnect ทุกครั้งหลังใช้งาน)
9. ทดสอบผลการ Upload ไฟล์ โดยเปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer (IE) แล้วเข้าไปที่ http://www.yourdomain.com (เปลี่ยน yourdomain.com เป็นชื่อโดเมนเนมของท่าน)10. สำหรับเว็บไซต์ที่เขียนด้วย ASP, PHP จำเป็นต้อง Set Permission เพราะบน Server Windows ท่านจะไม่สามารถ Set Permission ผ่านทาง FTP นี้ได้ ต้อง set ผ่าน control panel เท่านั้น ดูที่ http://www.thaidreamhost.com/help.php

(ขอขอบคุณ SiamwebHost สำหรับข้อมูลและเนื้อหา)