ขอขอบคุณ เวบโฮสติ้งคุณภาพ ThaiDreamHost.com

เวบโฮสติ้ง thaidreamhost

วิธีทีทำให้ ท่าน ที่ใช้ อีเมล์ Google สามารถ รับเมล์ จาก ทางเราได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ เมนู Contacts ตามรูป เพื่อเพิ่มชื่อ อีเมล์ ของเราเข้าไปใน address book ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2 กด ที่ เมนู Create Contactเพื่อเพิ่มรายชื่อ

ใส่รายละเอียด ตามรูป และ กด SAVE

เสร็จสิ้นการเพิ่มรายชื่อ เข้าสู่ ระบบ google mail