ขอขอบคุณ เวบโฮสติ้งคุณภาพ ThaiDreamHost.com

เวบโฮสติ้ง thaidreamhost

วิธีทีทำให้ ท่าน ที่ใช้ อีเมล์ hotmail สามารถ รับเมล์ จาก ทางเราได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ เมนู Contacts เพื่อเพิ่มชื่อ อีเมล์ ของเราเข้าไปใน address book ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2 กด ที่ เมนู New เพื่อเพิ่ม รายชื่อใหม่

ใส่รายละเอียด ตามรูป และ กด SAVE

First name : Thaidreamhost.com
Last name : Thaidreamhost.com
Quickname : Thaidreamhost
Company Name : Naaptech
MSN Address : sales@thaidreamhost.com