ขอขอบคุณ เวบโฮสติ้งคุณภาพ ThaiDreamHost.com

เวบโฮสติ้ง thaidreamhost

วิธีทีทำให้ ท่าน ที่ใช้ อีเมล์ Yahoo สามารถ รับเมล์ จาก ทางเราได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ เมนู Contacts ตามรูป เพื่อเพิ่มชื่อ อีเมล์ ของเราเข้าไปใน address book ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2 กด ที่ เมนู สร้าง เมนูย่อย ผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มรายชื่อ

ใส่รายละเอียด ตามรูป และ กด SAVE

ชื่อ : Thaidreamhost - dot .com
ชื่อเล่น : Thaidreamhost
อีเมล์ส่วนตัว : sales@thaidreamhost.com
โทรศัพท์ : 093-265-1555

เสร็จสิ้น ท่านสามารถ ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ช่อง กลาง ของเมนู Contact