web hosting เว็บโฮสติ้ง คุณภาพ

วิธีการ ทำให้ outlook เก็บ message ไว้บน server หรือไม่ให้ เก็บเพื่อประหยัดพื้นที่

1. เลือกที่ Tool - > Account

2. กดที่แถบด้านบนเลือกเมล์ และ เลือก Account เมล์ที่ต้องการแก้

3. สั่ง Properties ที่ด้านขวามือ

4.แถบ Advanced

ถ้าต้องการให้ ลบข้อมูลบน server ให้เอาเครื่องหมายด้านหน้า leave a copy of messages on server ออก

หรือเลือก แล้วกำหนด remove for server after กี่วัน ตามต้องการ และให้กด remove from server where delete from "delete items "

ถ้าต้องการให้ทำสำเนาเก็บไว้บน server แต่ข้อเสียคือ จะทำให้ เปลืองพื้นที่ที่คุณเช่าไว้