ขอขอบคุณ เวบโฮสติ้งคุณภาพ ThaiDreamHost.com

เวบโฮสติ้ง thaidreamhost

การ set ให้ outlook express โหลด เมล์ ลง มา แต่ เก็บ เมล์ ต้นฉบันไว้บน server

* คำเตือน วิธี นี้จะทำให้ ขนาด การใช้พื้นที่ของคุณ เต็มอย่างรวดเร็ว คุณต้องหมั่น login เข้าไป webmail เพื่อลบเมล์
ด้วยตัวคุณเอง

วิธีการ set ค่า
1. เลือกที่ Tool -> Account

 

2. กดที่ Tab ด้านบน mail และ เลือก Accout mail ที่คุณ ได้ set ค่าไว้ตอนแรก

 

3. กดที่ Properties

 

4. click ที่ Tab ด้านบน Advance

 

5. ให้ เช็ค box ในช่อง Delivery หน้าช่อง leave a copy of messages on server

 

http://www.thaidreamhost.com