วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ใน control panel plesk

ท่านสามารถ login เข้าระบบ plesk

แล้วทำตามนี้ ล็อคอินเข้าระบบด้วย user pass ที่ส่งไปให้

กดที่เมนุ mail

เลือกอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

กดเมนู preferance แล้วทำการใส่รหัสผ่านใหม่ทั้งสองชองใน newpassword และ confrim new password