ขั้นตอนและวิธีการใช้งาน Outlook ช่วยให้สามารถสามารถ Download
เมล์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมวิธีการตั้งค่าและคำอธิบาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail หรือ LINE ID : @RACKTHAI

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outlook Express

 • คลิกที่ Tools : จะแสดงเมนูย่อยขึ้นมาให้เลือกที่ Accounts...
 • คลิกที่ Accounts... : เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outlook Express

 • จะขึ้นหน้าต่าง Internet Accounts ขึ้นมา
 • คลิกที่ A dd : จะขึ้นเมนูย่อยของการเพิ่มบัญชีรายชื่อใหม่
 • คลิกที่ Mail... : เพื่อทำการแอดบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outllo Express

 

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outlook Express

 • จะขึ้นหน้าต่าง Internet Connection Wizard ขึ้นมา
 • ระบุชื่อผู้ใช้ที่ Display name: : ระบุชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ โดยจะแสดงชื่อนี้เมื่อส่งอีเมล์ไปหาผู้อื่น
 • คลิกที่ Next > : เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outlook Express

 • ระบอีเมล์ที่จะใช้งาน E-mail : ุบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ ( E-mail Address ) ที่ต้องการใช้งาน
 • คลิกที่ Next > : เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

กำหนด Incomimg mail และ Outgoing mail

กำหนด Incomimg mail เป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ เช่น โดเมน thaidreamhost.com ก็ให้ระบุ เป็น mail.thaidreamhost.com

กำหนด Outgoing mail (SMTP) ของแต่ละ ISP ดังนี้

ผู้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) OUTGOING MAIL (SMTP)
สยามพลัส mail.ชื่อโดเมน.นามสกุล ทั้ง smtp และ pop3 (เช่น mail.siamplus.com)
3BB smtp.3bbmail.com หรือ smtp.tttmaxnet.com
A-Net mail.a-net.net.th
Buddybb mail.buddybb.com
CAT relay2.cat.net.th
ClickTA mail.clickta.com
CS Internet mail.cscoms.com
Data Line Thai mail.linethai.co.th
FarEast Internet mail.fareast.net.th
Idea Net mail.idn.co.th
Infonews smtp.infonews.co.th
Internet Thailand mozart.inet.co.th
Ji-Net net1.ji-net.com หรือ smtp.ji-net.com
KSC ksc.th.com
Loxinfo smtp.loxinfo.co.th
Samart smtp.samart.co.th
Siam-It Online mail.siamit.co.th
TOT smtp.totonline.net หรือ smtp.totisp.net
TRUE adsl mail.truemail.co.th
TRUE Ultra mxauth.truemail.co.th - POP3= pop.truemail.co.th
TT&T smtp.tttmaxnet.com
World Net mail.wnet.net.th
ตั้ง Port SMTP=25 และ Port POP3= 110

ผู้บริการมือถือ(Mobile) OUTGOING MAIL (SMTP)
AIS mail.cscoms.com หรือ mail.csloxinfo.com หรือ mail.gsmadvance.com
DTAC ksc.th.com หรือ mail.ksc.net หรือ relays.ksc.net.th
TRUEMOVE mail.asianet.co.th

ผู้บริการ Web Mail Free OUTGOING MAIL (SMTP)
AOL smtp.aol.com Port 587 POP3: pop.aol.com Port 110 เปิด SSL
GMAIL smtp.gmail.com Port 465 POP3: pop.gmail.com Port 995 เปิด SSL?
HOTMAIL smtp.live.com Port 25 หรือ 587 เปิด SSL? POP3: pop3.live.com Port 995
YAHOO smtp.mail.yahoo.com Port 465 POP3: pop3.mail.yahoo.com Port 995
:: 23 ธันวาคม 2556 :

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outlook Express

 • ระบุอีเมล์ที่จะใช้ Account name: : เป็นอีเมล์ที่ท่านได้ทำการ Add User ที่ Control Panel แล้ว
 • ระบุ Password: : ของท่านที่ใช้ในการอ่านอีเมล์ ( หากต้องการให้ Outlook จำรหัสผ่านให้ติ๊กที่ Remember password ค้างไว้
 • คลิกที่ Next > : เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ของ Outlook Express

 • คลิกที่ Finish : เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ให้กับ Outlook Express

 

Copyright@2004 sales@thaidreamhost.com