คุณสามารถเข้าไปจัดการ ระบบ เมล์ ได้ที่ http:// webmail.yourdomain.com

ใส่ username(name@yourdomain.com) และ password

จะเข้าสู่หน้าแรก สามารถ กด inbox หรือ compose เพื่อเขียนจดหมายใหม่

หน้าจอ แสดง inbox

 

หน้าจอ Compose สำหรับ ส่งเมล์