เปิด program Ws-ftp แล้วเริ่มทำตาม Step ได้เลยครับ

กดที่ ปุ่ม Create Site

ใส่ชื่อ site ที่คุณต้องการ แล้ว กด Next >

ใส่ชื่อ Ftp.domain.com หรือใส่เป็น หมายเลข Ip แล้ว กด Next >

ใส่ username password แล้วกด Next =>

 

เลือกลักษณะงานเป็น Ftp (ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร) กด Next

เสริจสิ้น กด Finish

 

สามารถ upload ข้อมูล โดยเลือก file ที่ต้องการ ด้านซ้ายมือคือ Desktop ของคุณ และกด ปุ่มลูกศรชี้ไปทางขวา เข้าไปที่ folder httpdocs ที่ต้องการ

s...

 

 

 

ใส่ User name และ Password แล้วกด Next >

 

ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไร กด Finish ได้เลย

 

จะมี ชื่อ Site ที่คุณ เพิ่มใหม่ Double click ที่ชื่อ หรือ เลือก แล้วกด Connect