แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ไปที่ Hotmail, Yahoo, Gmail แล้วผู้รับปลายทางไม่ได้รับ

"ปัญหาของเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งปัญหาให้คุณทราบว่า เพราะเหตุใดจึงโดนตีกลับ เช่น ไม่มีชื่อผู้รับปลายทาง, เมล์บ๊อกของผู้รับปลายทางเต็ม, อีเมล์ของคุณถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist), หมายเลข IP ของ mail server ที่ส่งอีเมล์ออกไปถูก blacklist หรือไม่ก็ ไม่สามารถติดต่อ mail server ปลายทางได้ในขณะนั้น รวมถึงปัญหาจาก ระบบ network อื่นๆ แต่ที่สำคัญ ถ้าหาก mail server ปลายทางมีการ ติดตั้งระบบ anti spam mail ด้วย ทางเดียวที่ผู้รับปลายทางจะได้รับอีเมล์ของคุณก็คือ จะต้องให้ผู้รับปลายทาง add อีเมล์ของคุณไว้ใน whitelist หรือ address book ก่อนเท่านั้น... การที่จะต้องบอกให้ปลายทางเพิ่มอีเมล์ฝั่งเราเข้า address book ของเขาคงทำได้ยาก?...แต่ถ้าคุณมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ คุณก็จำเป็นต้องบอกให้เขา add อีเมล์คุณไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา ในการรับส่งอีเมล์ ในครั้งต่อไปครับ"


สืบเนื่องจาก ขณะนี้ผู้ให้บริการ Free Email ชั้นนำหมายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hotmail ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ Anti Spam Mail อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงทำให้ผู้ใช้งานอีเมล์ ไม่ได้รับความสะดวก ในการ รับ-ส่ง อีเมล์ ปัญหาหลักๆ ที่พบได้แก่ ส่งอีเมล์ไปแล้ว ผู้รับปลายทางไม่ได้รับอีเมล์ หรือ ได้รับแต่อีเมล์ที่เราส่งไปกลับเข้าไปอยู่ในกล่องขยะแทน ทางทีมงานของ ไทยดรีมโฮสดอทคอม ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้พยามค้นหาวิธีแก้ไข จากเว็บบอร์ดต่างๆ ทั่วโลกที่มีการกล่าวถึงปัญหานี้ และได้ข้อสรุปซึ่งพอจะนำมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง ให้แด่ทุกท่านดังต่อไปนี้ค่ะ

แนะนำให้ทำทั้ง 4 วิธีเลยนะคะ แต่ถ้าหากพยายามแล้วยังส่งอีเมล์ไป Hotmail, Yahoo, Gmail ไม่ได้อีก ให้ลองวิธีสุดท้าย ดังต่อไปนี้ดูนะคะ
ISP Name SMTP ISP Name SMTP
True mail.truemail.co.th หรือ mail.asianet.co.th CS Loxinfo mail.cscoms.com
A-Net mail.a-net.net.th Asia Access bkk1.asiaaccess.net.th
Asia Infonet classic.asianet.co.th Data Line Thai mail.linethai.co.th
FarEast Internet mail.fareast.net.th Idea Net mail.idn.co.th
Infonews smtp.infonews.co.th Internet Thailand mozart.inet.co.th
KSC ksc.th.com Loxinfo mail.loxinfo.co.th
Samart smtp.samart.co.th Siam-It Online mail.siamit.co.th
World Net mail.wnet.net.th

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจไม่ Update กรุณาสอบถามค่า SMTP และวิธี Setup Outlook ได้จากผู้ให้บริการ ISP ของท่าน


อนึ่ง ถึงแม้ว่า ปัญหาของการส่งอีเมล์ไปยังผู้ให้บริการ Free Email นี้ จะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา เพราะเราไม่สามารถไปสั่ง ผู้ให้บริการ Free Email เหล่านั้น ลดระดับความเข้มขั้นในการตรวจสอบ Spam Mail ให้ได้ แต่ทางทีมงาน ก็จะพยายามหาวิธีแก้ไขและแนวทางใหม่ๆ มานำเสนอแด่ท่านอีกเป็นระยะ กรุณาแวะเข้ามาติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:


Ten Ways to Avoid Spam - 10 วิธีในการหลีกเลี่ยง Spam


Suggestions for Marketing Company's - ข้อแนะนำในการทำการตลาดผ่านทางอีเมล์

32. ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่งข่าวสาร และ Down-time ของระบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับผิดชอบในความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูล หรือ ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ

ทบทวนเงื่อนไขการให้บริการ