Server ThaiDreamhost.com

Switch และการจัดสาย อย่างมีระเบียบเรียบร้อย
เครือ่ง Server ลูกค้า วางอย่างมีระเบียบ
มีการเตรียม พร้อม รองรับการเติบโตได้อีกมากมาย
Server Dell ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน ปัุจจุบัน
การขนส่ง อย่างทะนุถนอนที่สุด ก่อนเข้า Cat
ลงระบบ และจัดการ system โดยผู้เชียวชาญ
จัดเรียบเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกสะบายในการดูแล
   
   
   

* รูปจริง ถ่ายจากสถานที่จริง

สนใจติดต่อ sales@thaidreamhost.com หรือโทร 093-269-2999
LINE ID : @RACKTHAI
จัดทำโดย บริษํท แนปเทค จำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ