แพ็คเกจเว็บไซต์ระดับพื้นฐาน
ตั้งงบประมาณได้ตามพื้นฐานของแพ็คเกจ สำหรับท่านที่ต้องการเว็บไซต์
ที่ไม่ซับซ้อน หรือโปรแกรมเพิ่มเติมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและ
ธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องนำเสนอรายละเอียดหรือแสดงสินค้าจำนวนมาก
FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ออกแบบหน้าเว็บเพจไม่เกิน 8 หน้า

ตกแต่งภาพสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น

ตัววัดสถิติผู้เข้าชม

แบนเนอร์ภาพนิ่ง 1 ชิ้น

พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ 50 MB

E- mail 5 account

ระยะเวลาจัดทำ 2 สัปดาห์

ราคาจัดทำ 9,000 บาท

ค่าบริการายปีรวมโดเมน 1,500 บาท

ต้องการฟังก์ชั่นเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย


ออกแบบหน้าเว็บเพจไม่เกิน 15 หน้า

ตกแต่งภาพสินค้าไม่เกิน 40 ชิ้น

ตัววัดสถิติผู้เข้าชม

แบนเนอร์ภาพเคลื่อนไหว 1 ชิ้น

ระบบติดต่อสอบถาม ( contact form )

พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ 100 MB

E- mail 10 account

ระยะเวลาจัดทำ 3 สัปดาห์

ราคาจัดทำ 15,000 บาท

ค่าบริการายปีรวมโดเมน 2,000 บาท

ต้องการฟังก์ชั่นเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย
ออกแบบหน้าเว็บเพจไม่เกิน 15 หน้า

ตกแต่งภาพสินค้าไม่เกิน 60 ชิ้น

ตัววัดสถิติผู้เข้าชม

แบนเนอร์ภาพเคลื่อนไหว 1 ชิ้น

ระบบติดต่อสอบถาม ( contact form )

ระบบBack Office แก้ไขข้อมูล

Sales Support onsite

พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ 200 MB

E- mail 50 account

ระยะเวลาจัดทำ 4 สัปดาห์

ราคาจัดทำ 22,000 บาท

ค่าบริการายปีรวมโดเมน 2,800 บาท

ต้องการฟังก์ชั่นเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

ออกแบบเว็บไซต์